Pescuit 
 

Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 08 Mar 2014, 06:51

Domnilor poate ar fii bine sa fie un topic pentru legi si decrete exclusiv pe linie de pescuit.Eu cred ca fiecare pescar ar trebuii sa cunoasca legile in vigoare,ca sa nu mai poata fii agasat pe malurile apelor de niste indivizi,care spun ca au drept de controale si se cred mai presus de lege,interpretand o lege dupa bunul lor plac si interes.Aici ma refer atat la ANPA cat si la AJVPS sau AQUA CRISIUS care fiecare interpreteaza legile dupa bunul lor interes si credetima stiu despre ce vorbesc.Nu stiu poate din cauza seviciului pe care o am ma lovesc zilnic de legi si poate am ajuns sa fiu obsedat,
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde victor nagy » 08 Mar 2014, 13:25

Dorinta ti-a fost indeplinita . :)
Lumineaza-ne ! :lol:
Pescuitul inainte de toate !
Cine nu respecta natura nu se respecta pe sine !
Avatar utilizator
victor nagy
Moderator Global
 
Mesaje: 1016
Membru din: 07 Feb 2014, 16:44
Localitate: Oradea Mare BH RO

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde domjan_ocsi » 08 Mar 2014, 15:26

victor nagy scrie:Dorinta ti-a fost indeplinita . :)
Lumineaza-ne ! :lol:

uppss :p
Respecta sa fii respectat
Avatar utilizator
domjan_ocsi
Membru forum
 
Mesaje: 313
Membru din: 07 Feb 2014, 19:18
Localitate: oradea

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:08

În atenţia deţinătorilor de Autorizaţii de Pescuit Recreativ-Sportiv si a posesorilor de premise de Pescuit Recreativ-Sportiv nemembri

Posesorii permiselor de pescuit recreativ-sportiv pot practica pescuitul recreativ/sportiv pe toate habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Pe o zonă de pescuit autorizată, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica atât de membrii asociaţiilor deţinătoare de autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv cât şi de nemembri cu respectarea Regulamentului propriu al asociaţiei, iar pe zonele neautorizate pescuitul recreativ/sportiv se face numai pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (denumită în continuare ANPA), cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Asociaţiile de pescari sportivi sunt obligate să practice pe zonele autorizate pentru pescuit recreativ/sportiv tarifele aprobate de ANPA pe săptămână/lună/an şi să organizeze controale zilnice cu privire la verificarea modului de practicare al pescuitului recreativ/sportiv şi pentru a încasa taxe de pescuit la nemembri.

Asociaţiile sunt obligate să permită accesul la resursele acvatice vii şi la pescarii nemembri, cu condiţia ca aceştia să achite tariful pentru pescuit conform Regulamentului propriu al asociaţiei de practicare a pescuitului recreativ/sportiv.

Permisele de pescuit recreativ-sportiv se eliberează de ANPA nominal atât la persoane fizice cât şi la Asociaţiile de pescari sportivi care deţin Autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv, prin structurile sale regionale.

Cei interesaţi pot suna la sediile filialelor regionale şi la ANPA-sediul central din Bucureşti sau puteți accesa programul de primire documente şi eliberare permise de pescuit recreativ/sportiv, pe care-l ataşăm.

www.anpa.ro
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:09

Practicarea pescuitului recreativ/sportiv pentru anul 2014 se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, a chitantei privind plata taxei de autorizare pentru anul 2014 sau a talonului de pensie, dupa caz.

Chitanţele privind plata taxei de autorizare, precum şi taloanele de pensie, însoţite de timbrul fiscal în valoare de 2 lei, se vor viza de către personalul structurilor regionale ale A.N.P.A., sau de către reprezentanţii asociaţiilor de pescari (recreativ/sportiv), legal constituite, aflate în evidenţele A.N.P.A., după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare.


www.anpa.ro
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:16

(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale,
inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei
acvatice vii, în condiţiile legii.

(3) În scopul atingerii obiectivelor de protecţie şi asigurării stării favorabile de
conservare a habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care au
fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora
este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi ale
planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în
condiţiile legii.
ART. 2
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din ariile
naturale protejate, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", se face cumulativ:
a) în baza autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul
resurselor acvatice vii;
b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
c) în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul
resurselor acvatice vii şi eliberate, după caz, de acesta sau de către asociaţiile de pescari
sportivi.
(2) Pentru avizul prevăzut la alin. (1) nu se percepe tarif.
(3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării" se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de
către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:47

Domnilor nu stiu daca ati aflat dar in data de 12 02 2014 a aparut noua lege a pescuitului si acvaculturii conform cerintelor UE.Sa stiti ca sunt niste nouutati interesante.Deoarece noua lege are 39de pagini am sa postez doar articolele care ai priveste direct pe pescari.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:49

Art. 26. (1) Dreptul de pescuit aparţine statului şi se exercită în favoarea sa prin autorizarea accesului la resursele
acvatice vii.
(2) Accesul la resursele acvatice vii se reglementează prin normele emise de Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură, pe baza studiilor periodice elaborate de instituţiile de cercetare ştiinţifică de profil acreditate în
conformitate cu art.8 alin. (3) pct.g, studii finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri atrase de către Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură şi aprobate prin ordin al autorităţii publice centrale responsabilă de sectorul pescăresc, după consultarea
Consiliului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Accesul la resursele acvatice vii se face în baza unui act de reglementare emis de către Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:51

Capitolul 7. Pescuitul de agrement şi sportiv
Art. 46. (1) Pescuitul de agrement reprezintă activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele
acvatice vii în scop recreativ sau turistic și se practică în ecosisteme acvatice naturale și amenajate
(2) Pescuitul recreativ în ecosisteme acvatice naturale şi amenajate (cu excepţia amenajărilor piscicole) se efectuează pe
baza unui permis nominal valabil pe o perioadă calendaristică determinată (1zi/ 1 săptămână/1lună/ 2 luni/un an
calendaristic), a tichetului teritorial și carnetului de capturi emise de Agenția Națională pentru Pescuit şi Acvacultură și
eliberate de asociațiile de pescari autorizate deţinătoare ale unui drept de pescuit într-un teritoriu delimitat, în baza unui
test care să confirme cunoaşterea legislaţiei specifice şi a unor noţiuni de ihtiologie elementare.
(3) Pescuitul recreativ în amenajările piscicole înregistrate în Registrul Unităţilor de Acvacultură se efectuează în condiţiile şi
pe baza regulamentului stabilit de deţinătorul licenţei de acvacultură, regulament înregistrat la autoritatea publică
centrală responsabilă pentru domeniul pescăresc, care se va constitui în anexă la licenţa de acvacultură.
(4) Pescuitul turistic se efectuează pe baza unui permis nominal valabil pe o perioadă calendaristică determinată (1zi/ 1
săptămână), a tichetului teritorial şi a fişei de capturi emise de Agenția Națională pentru Pescuit şi Acvacultură și
eliberate de titularii unei cote de pescuit în baza unui test care să confirme cunoaşterea legislaţiei specifice şi a unor
noţiuni de ihtiologie elementare. Fişa de capturi se returnează la sfârşitul perioadei de valabilitate a permisului, sub orice
formă (fizică sau electronică – sms, email, etc) către titularul cotei de pescuit.
(5) Pescuitul sportiv reprezintă activităţi necomerciale de pescuit practicate în scop de performanţă de către structuri
sportive înregistrate în Registrul Sportiv de către autoritatea publică centrală care răspunde de sport
(6) Pescuitul sportiv se poate defăşura în ecosisteme naturale şi amenajate în baza unui acord încheiat cu deţinătorului
cotei de pescuit sau cu deţinătorului unei licenţe de acvacultură. Acordurile şi programul competiţional se notifică de
către părţi în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la perfectare Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
Pescuitul sportiv nu dă drept de reţinere a capturii.
(7) (În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al autorităţii publice centrale responsabilă
de sectorul pescăresc se vor stabili condițiile de practicare a pescuitului de agrement și turistic, regulamentele de
practicare, precum și modelele permiselor, tichetelor teritoriale și a carnetelor şi fişelor de capturi.
(8) În scopul asigurării protecției și conservării resurselor acvatice se stabilesc condițiile pentru practicarea pescuitului de
agrement în apele maritime și continentale astfel:
a) în apele curgătoare și stătătoare salmonicole din zona montană, numai cu o singură undiță sau cu o lansetă
cu maximum două cârlige;
b) în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării, cu maximum 3
undițe sau cu 3 lansete cu maxim două cârlige fiecare;
c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undițe, două lansete cu maximum două cârlige
fiecare sau o țaparină, cu maxim 10 cârlige fiecare.
Art. 47. Cota de pescuit recreativ şi turistic pe fiecare zonă de pescuit şi numărul maxim de pescari pe fiecare zonă,
se stabileşte pe baza TAC-ului, cu respectarea art. XX și art.XX, după caz.
Art. 48. Cota de pescuit corespunzătoare ecosistemelor acvatice naturale se concesionează către asociaţiile de
pescuit de recreativ sau turistice legal înfiinţate şi înregistrate în registrul asociaţiilor de pescuit de agrement la Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
Art. 49. Autorizaţia de pescuit recreativ sau turistic în ecosistemele acvatice naturale sau amenajate, cu exceptia
amenajărilor piscicole înregistrate în Registrul Unităţilor de Acvacultură, acordată pentru zonele concesionate va conţine cotele
alocate, pe specii, zona de pescuit şi numărul maxim de permise care se pot elibera..
Art. 50. (1) Asociaţiile de pescuit de recretativ şi turistic au obligaţia de a raporta capturile pe specii anual, până în
data de 31 ianuarie pentru anul precedent, către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(2) Titularii permiselor de pescuit recreativ sau turistic sunt obligați să treacă în carnetul de capturi sau în fişa de capturi, specia
capturată și greutatea individuală a capturii imediat după capturare, numai la speciile pentru care este stabilită cotă.
(3) Deţinătorii unui permis de pescuit recreativ sunt obligați să predea carnetul de capturi către asociația al cărei membru este
până cel tărziu în data de 31 decembrie a anului pentru care este valabil respectivul carnet, sub sancțiunea suspendării
dreptului de a primi permis de pescuit de pentru următorul an.
(4) Deţinătorii unui permis de pescuit turistic sunt obligați să predea fişa de capturi către asociația care i l-a eliberat în termen de
24 de ore de la expirarea valabilităţii acestuia, sub sancţiunea de a-i fi refuzată eliberarea unui nou permis de pescuit turistic.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:53

Capitolul 12. Inspecția piscicolă
Art. 69. (1) Inspecţia piscicolă se realizeză de către funcționari specializați având funcția de inspectori piscicoli,
angajați ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură sau acreditaţi de către aceasta şi de către inspectorii comunitari în
conformitate cu acordurile internaționale, reglementările Uniunii Europene și legislația română.
(2) Pentru desfăşurarea cu eficienţă a activităţilor de inspecţie şi control în sectorul pescăresc se înfiinţează Garda Piscicolă.
(3) Condițiile de acreditare pentru funcționarii ce realizează inspecția și controlul, precum și modul de constituire a Gărzii
piscicole și de acreditare a membrilor acesteia pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi constatarea infracțiunilor,
sunt stabilite de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură și aprobate prin ordin al autorității publice centrale
responsabilă de sectorul pescăresc.
Art. 70. (1) Sunt abilitați să constate contravenţiile, să aplice sancţiunile contravenţionale şi să constate infracțiunile
conform dispozițiilor prezente, inspectorii piscicoli, persoanele funcționarii ofițeri și agenți de poliție precum și alți agenți abilitați
de legi speciale din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Inspecţiei Apelor, Poliţiei, Jandarmeriei, Inspecției Silvice.
(2) Administrațiile/custozii ariilor naturale protejate sunt abilitate să efectueze controlul activităților de pescuit comercial şi de
agrement pe teritoriul ariilor naturale protejate și de a aplica sancțiuni în conformitate cu prezenta lege sub coordonarea și în
condițiile reglementate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(4) Personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură sau acreditat de
aceasta cu această funcție, beneficiază de un stimulent stabilit prin ordin al autorităţii publice centrale responsabilă cu sectorul
pescăresc, pe baza unei grile de rezultate, propusă de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Următorul

Înapoi la Discutii generale

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron